ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ Κτίριο Κατοικιών

Category
Νέα Κτίρια

Είδος // Νέο Κτίριο

Τοποθεσία // ΓκύζηΑθήνα

Ιδιοκτήτης // DCD

Αρχιτέκτονας // Struct Architecture

Μέγεθος // 600τ.μ.

Στάδιο // Έκδοση Άδειας