ΣΙΣΙΝΗ κτίριο κατοικιών

Category
Νέα Κτίρια

Είδος // Νέο Κτίριο

Τοποθεσία // Αθήνα

Ιδιοκτήτης // DCD

Αρχιτέκτονας // K. Valsamakis

Μέγεθος // 1.200τ.μ

Στάδιο // Ολοκληρωμένο