ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κτίριο κατοικιών

Category
Νέα Κτίρια

Είδος // Νέο Κτίριο

Τοποθεσία // Ζωγράφου

Ιδιοκτήτης // DCD

Αρχιτέκτονας // Struct Architecture

Μέγεθος // 600τ.μ.

Στάδιο // Ολοκληρωμένο